ЦКЛ (Централна комисија за лекове)

Састав Централне комисије за лекове:

1. проф. др Бранислав Стефановић, Ургентни центар, Служба ургентне кардиологије, председник,
2. проф. др Иван Пауновић, Клинички центар Србије, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, потпредседник,
3. проф. др Ђорђе Ћулафић,Клинички центар Србије, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, члан,
4. пуковник проф. др сц. мед. Ранко Раичевић, Војномедицинска академија, Клиника за неурологију, члан,
5. проф. др Радан Џодић, Институт за онкологију и радиологију Србије, члан,
6. проф. др Радмила Величковић Радовановић, продекан Медицинског факултета Универзитета у Нишу, члан,
7. доц. др сци. мед. Милика Ашанин, Клинички центар Србије, члан,
8. доц. др Светозар Путник, Клинички центар Србије, Клиника за кардиохирургију, члан,
9. доц. др Нада Томановић, Институт за патологију, Медицински факултет Универзитета у Београду, члан,
10. асс. др Синиша Дучић, Универзитетска дечја клиника, члан,
11. др сци. мед. Бранка Терзић,Ургентни центар, Служба ургентне кардиологије, члан.

 

 

 

Комисије РФЗО

Комисије (I)

Стручне поткомисије за лекове

Комисије (II)