Листе чекања - дневни пресек

 

10. август

11. август

12. август

13. август

14. август

Тренд

Укупан број лица на листама чекања

51.703. 51.508. 51.498. 51.477. 51.466.

У односу на претходни дан, број лица на листама чекања је смањен за 11 лица.

 

Здравствене установе које према евиденцији РФЗО на листи чекања имају лица чији је ДАТУМ ПРИЈЕМА У ПРОШЛОСТИ!
(ажурирано 14.08.2020. године)

Здравствена установа Директор

Број лица чији је датум пријема у прошлости

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

проф.др Драгош Стојановић

114

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР БЕЖАНИЈСКА КОСА

асс. др сц. мед. Марија Здравковић

16

ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

проф. др сци. мед. Илија Андријевић 

1

 

Кумулативно у месецу августу на дан

14. август

Број услуга пружених лицима на листи чекања

1.122

Број услуга пружених лицима мимо листе чекања

1.870

Укупно обрисаних са листа чекања

1.842

Број лица евидентираних на листама чекања више установа за исту интервенцију

0

 

Редни број

Назив интервенције

Број лица на листи чекања 10. август

Број лица на листи чекања 11. август

Број лица на листи чекања 12. август

Број лица на листи чекања 13. август

Број лица на листи чекања 14. август

1

ЦТ преглед абдомена и мале карлице

555 550 539 531 526
2

ЦТ преглед главе

533 518 512 511 512
3

ЦТ преглед главе и врата

32 32 32 32 31
4

ЦТ преглед грудног коша

725 706 685 670 699
5

ЦТ преглед кичменог стуба

69 69 68 67 68
6

Хируршка реваскуларизација миокарда

579 580 583 584 582
7

Катетеризација срца

213 213 213 213 215
8

Коронарографија срца

2.575 2.575 2.593 2.595 2.604
9

МР преглед абдомена

597 590 590 587 591
10

МР преглед дојки

121 126 120 122 123
11

МР преглед главе

3.295 3.260 3.245 3.228 3.214
12

МР преглед кичменог стуба

2.955 2.928 2.914 2.898 2.889
13

МР преглед мале карлице

538 535 537 527 528
14

МР преглед мускулоскелетног система

446 441 441 440 438
15

Нехируршка реваскуларизација миокарда

595 597 598 597 594
16

Операција катаракте

2 2 2 2 2
17

Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива

11.362 11.271 11.297 11.332 11.321
18

Реконструкција лигамената колена

1 1 1 1 1
19

Уградња ендопротеза колена

15.201 15.204 15.206 15.208 15.208
20

Уградња ендопротеза кука

9.275 9.283 9.284 9.286 9.279
21

Уградња ендоваскуларних протеза

4 4 4 4 4
22

Уградња интраокуларног сочива

4 4 4 4 4
23

Уградња кардиовертер дефибрилатора (ИЦД)

467 467 467 474 475
24

Уградња трајног вештачког водича срца (ТВЕС)

373 368 366 365 363
25

Уградња васкуларних гафтова од вештачког материјала

448 449 452 452 448
26

Уградња вештачких валвула

738 735 745 747 747