Укључивање у обавезно здравствено осигурање

 

Висина доприноса за лица која се укључују у обавезно здравствено осигурање за 2018. годину износи 2.374,46 динара динара месечно.