Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 13:21)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 13:25)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 11.12.2018 12:48)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.11.2018 13:49)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 13:51)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 14:56)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.12.2018 11:35)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 19:23)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 14:13)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 11:43)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 13:48)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 09:36)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 09:36)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 02:36)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 12:16)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 11:31)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.12.2018 14:04)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 10:31)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.12.2018 09:00)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 15:12)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 13:30)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 11:41)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.12.2018 13:25)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 14:19)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 13:04)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 13:20)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 12:53)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 14:15)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 11:36)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 13:36)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 11:38)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 11:37)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 13:48)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.12.2018 12:15)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 11:27)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 07:40)
- Здравствени центар ВРАЊЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.12.2018 13:25)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 14:05)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 13:02)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 14:30)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 11:02)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 15:07)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 13:38)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 14:24)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 19:02)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2018 18:42)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције