Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 13:50)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 09:47)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.02.2019 11:24)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.02.2019 14:25)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.02.2019 11:26)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 12:22)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 14:56)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 12:27)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 17:18)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.02.2019 10:11)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 12:10)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 14:17)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 17:31)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 13:28)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.02.2019 09:20)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 13:02)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 13:40)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.01.2019 12:10)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 10:43)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 11:20)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 13:15)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 12:04)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.02.2019 14:06)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.02.2019 23:45)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 12:18)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 13:03)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.02.2019 09:52)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 12:17)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.02.2019 14:30)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 10:55)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 14:00)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 06:54)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 11:13)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 17:35)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 12:09)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.02.2019 09:36)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.02.2019 07:06)
- Здравствени центар ВРАЊЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 10:46)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 14:57)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.02.2019 14:02)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 14:13)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 13:37)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 16:42)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 11:29)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 13:52)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 14:15)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 17:26)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2019 17:11)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције