Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 13:50)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 14:00)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.10.2018 11:18)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 11.10.2018 09:36)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2018 12:32)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 12:15)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 13:46)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 08:10)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 18:21)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 10:20)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 15:24)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 14:59)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 15:35)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 11:31)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 12:25)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 12:04)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 13:40)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2018 14:39)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 11:12)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 10:41)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 14:34)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 14:20)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.10.2018 09:54)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2018 11:16)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 14:32)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 15:50)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 14:05)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 13:25)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 18:13)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 11:27)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 14:40)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 09:04)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 18:27)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 13:48)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2018 08:29)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2018 11:29)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 16:23)
- Здравствени центар ВРАЊЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2018 10:29)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 17:38)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 11:12)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 15:41)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 14:23)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 12:24)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 14:12)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 14:05)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 17:17)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2018 17:18)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције