Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 12:26)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 14:04)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.10.2019 13:21)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2019 08:01)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 12:16)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 15:14)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 07:25)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 18:57)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 09:39)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 10:50)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 14:44)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 17:17)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 12:48)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 12:14)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 19:25)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 12:53)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2019 15:11)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 12:21)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 11:58)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 14:46)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 12:52)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 10:54)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.10.2019 10:52)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 13:17)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 13:39)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2019 09:12)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2019 09:26)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 17:53)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 13:37)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 09:21)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 19:30)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 18:21)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 13:24)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 14:48)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 13:02)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 14:10)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 15:19)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.10.2019 12:33)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 13:01)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 13:58)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 13:27)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 14:04)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2019 19:50)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције