Уговарање са приватним апотекама

 

       Закључивање уговора са приватним апотекама за 2018. годину

У "Службеном гласнику РС" број 119/17 од 29.12.2017. године објављен је Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину који се примењује од 01.01.2018. године. Ступањем на снагу Правилника створене су претпоставке за закључивање уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала са приватним апотекама.

Уговор за 2018. годину може се потписати до 31. јануара 2018. године.

Јавни позив за 2018. годину можете погледати овде.
Модел понуде за апотеку која је регистрована као предузетник за 2018. годину можете погледати овде.
Модел понуде за апотеку која је регистрована као установа за 2018. годину можете погледати овде.
Модел уговора за 2018. годину можете погледати овде.