Активности РФЗО

Бесплатне персонализоване здравствене картице за новорођенчад

Гувернер Народне банке Србије, др Јоргованка Табаковић и в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, др Верица Лазић закључиле су дана 12.06.2015 године, Уговор о донацији којим је утврђено да ће Народна банка Србије донирати израђене и персонализоване здравствене картице у циљу помоћ...

Опширније

Извештај о раду заштитника права осигураних лица

Заштита права осигураних лица уређена је Правилником о начину и поступку зaштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање („Службени гласник РС“ број 68/13). У складу са наведеним Правилником, послове заштите права осигураних лица у самој здравственој установи об...

Опширније

В.д. директора РФЗО посетила филијале и испоставе

У настојању да се побољша и унапреди рад шалтерских служби Републичког фонда за здравствено осигурање, на иницијативу в.д. директора, др Верице Лазић, израђена је брошура која обухвата списак документације потребне за пријаву на здравствено осигурање, односно издавање и оверу здравствених књижица, с...

Опширније

Позив в.д. директора РФЗО осигураницима да доставе примедбе и сугестије у вези са остваривањем права

Поштовани осигураници, с обзиром на то да су ваше сугестије, примедбе, похвале и савети у вези са радом Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) од великог значаја за континуирано унапређење квалитета  рада РФЗО и самим тим вашег несметаног остваривања права из обавезног здравственог ...

Опширније