Директор

 
в.д. директора проф. др Сања Радојевић-Шкодрић

direktor

verica lazic

verica lazic

verica lazic

verica lazic

verica lazic

verica lazic

 

 

БИОГРАФИЈА
ПРОФ ДР САЊА РАДОЈЕВИЋ ШКОДРИЋ, редован професор

ОБРАЗОВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА

2020.    Субспецијализација из клиничке патологије, Универзитет у Београду- Медицински факултет, Београд, Република Србија
2012.    Доктор медицинских наука, Универзитет у Београду- Медицински факултет, Београд, Република Србија
2010.    Специјализација из патологије, Универзитет у Београду- Медицински факултет, Београд, Република Србија
2002.    Магистар медицинских наука, Универзитет у Београду- Медицински факултет, Београд, Република Србија
1999.    Доктор медицине, Универзитет у Београду- Медицински факултет, Београд, Република Србија
                     
КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА - 19 курсева ЕСП и ИАП

РАДНО ИСКУСТВО

2002.- данас   Институт за патологију Медицинског факултета Универзитета у Београду, Србија

2015-2017       Управник Института за патологију Медицинског факултета Универзитета у Београду, Србија

2017- данас     Генерални директор Републичког фонда за здравствено осигурање Србије

ПУБЛИКАЦИЈЕ: укупно 146 публикована  научна и стручна рада, од којих су најзначајнији  »in extenso« :
59  радова у часописима са  CC i SCI листе
3  радова у часописима индексираним у SCI Expanded
5 рада у часописима индексираним у MEDLINE

ИФ 134.668
Х индекс 14


СТРУЧНИ РАД:  Основна здравствена делатност из области уролошке и нефролошке патологије и педијатријске патологије.
Консултатнт за уролошку патологију и нефролошку патологију  

ПРОСВЕТНА ДЕЛАТНОСТ:Учествује у свим видовима ИАС на МФУБ, укључујући и наставу на енглеском језику,  Специјализацији из патологије, Ужој специјализацији из Клиничке патологије, Цитологије, Специјализацији из нефрологије и урологије .

Обављала дужност директора Института за патологију у трајању од 2 година

Члан Научног већа и Наставно-научног већа МФУБ

ЧЛАНСТВА: ЕСП, ИАП, СЛД, Научно друштво Србије.