Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 14:03)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 10:04)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.06.2021 11:29)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.06.2021 12:02)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 15:37)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.06.2021 13:40)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 16:43)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.06.2021 09:35)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 10:19)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 13:39)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 11:20)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 12:40)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.06.2021 06:49)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 12:34)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2019 17:58)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 09:09)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 07:36)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 12:39)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 14:30)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.06.2021 13:49)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 11:42)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 13:32)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.06.2021 13:23)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 13:20)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 12:58)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 13:30)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 13:00)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2021 10:42)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.06.2021 08:08)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.06.2021 07:42)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 13:10)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 09:04)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 11.06.2021 09:32)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 12:13)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 14:33)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 08:10)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 15:51)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 10:49)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 12:11)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 12:16)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 14:38)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2021 16:47)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције